Αναρτάται συν/να ο Ισολογισμός της 31-12-2017 (περίοδος 1/1 - 31/12/2017), η Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2017 και η Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε από την ΣΟΛ ΑΕΟΕ.

Συνημμένα Αρχεία:
Download this file (ΠΤΑ 2017.pdf)ΠΤΑ17361 kB