ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Ανακοινώνει

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αθήνα

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

8 μήνες

4

102

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αθήνα

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

8 μήνες

2

103

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αθήνα

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ

8 μήνες

2

 
 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη προκήρυξη ΣΟΧ1/18 θα είναι από 17 έως και 26 Οκτωβρίου 2018

 

Συνημμένα εγγραφα:

1. Η ανακοίνωση της προκήρυξης

Τα έντυπα της Προκήρυξης:

2. Αίτηση ΣΟΧ 6

3. Γενικό Παράρτημα συμβάσεων ΣΟΧ

4. Παράρτημα για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

5. Παράρτημα για Γλωσσομάθεια 

Από τα γραφεία μας μπορείτε να παραλάβετε εκτυπωμένα τα ανωτέρω έντυπα της προκήρυξης.

Συνημμένα Αρχεία:
Download this file (30-3-2017-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017 - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ.pdf)Γενικο_Π_ΣΟΧ679 kB
Download this file (pararthma_ hy_22_EL_GR_ sox_ sme 19_9_2018_A1.pdf)ΗΥ221 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6.doc)ΑιτησηΣΟΧ18167 kB
Download this file (ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΟΧ1_2018.pdf)Ανακοίνωση18422 kB
Download this file (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ_16_el_GR (14_3_18_A2).pdf)Γλωσσομάθεια611 kB