Τα ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων) αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» το οποίο σχεδίασε και διαχειρίζεται το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.  Αντικείμενο τους είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων σε συγκεκριμένες και οριοθετημένες γεωγραφικές περιοχές.

 Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Αθηναΐς» , η οποία αποτελείται από 7 συνεργαζόμενους φορείς και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση και υλοποίηση των πράξεων, ενεργειών και δράσεων του Έργου «Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων.

Βασικές Πληροφορίες Προγράμματος:

Τίτλος Προγράμματος

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ)

 

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»

Διάρκεια Έργου

01.07.2013 – 30.06.2014

Προϋπολογισμός  Έργου

 

380.000,00€

Προϋπολογισμός Περιφέρειας

 

19.101,15€
Επικεφαλής Εταίρος

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ)

Εταιρικό Σχήμα

 

 

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
  • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης EUROTRAINING
  • Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία FourElements
  • ΜastAνώνυμη Εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και πληροφορικής
  • Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού
Ιστοσελίδα

http://www.athinais.eu/index.php/2012-12-03-11-26-31