Το πρόγραμμα MESSE (Ανάπτυξη μηχανισμού για τη βελτίωση της συνέργειας και της βιωσιμότητας μεταξύ των επιχειρήσεων) εγκρίθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2011 από τη Διευθύνουσα Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREGIVC.

Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών πολιτικών για την υποστήριξη και την προώθηση της κοινωνικά υπεύθυνης οικονομικής ανάπτυξης.

Για την επίτευξη του τελικού στόχου, το έργο Messe διαθέτει επιμέρους στόχους, μεταξύ των οποίων:

 • Βελτίωση δεξιοτήτων των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 • Εντοπισμός του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για τη βελτίωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 • Προσδιορισμός των στρατηγικών και βέλτιστων πρακτικών που ευνοούν την υποστήριξη και την καινοτομία των κοινωνικών επιχειρηματιών
 • Αύξηση των εργαλείων που διατίθενται σε κάθε χώρα για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Βασικές Πληροφορίες Προγράμματος:

Τίτλος Προγράμματος

Mechanism for enhancement of synergy and sustainability among enterprises (MESSE)

INTERREG IVC

Διάρκεια Έργου

01.01.2012 – 31.12.2014

Προϋπολογισμός  Έργου

 

1.676.036,37€

Προϋπολογισμός Περιφέρειας

 

124.504,81€

Επικεφαλής Εταίρος

Περιφέρεια του Βένετο (Ιταλία)

Εταιρικό Σχήμα

 

 

 • Ελλάδα: Περιφέρεια Αττικής
 • Ισπανία: Αυτόνομη Κοινότητα της Ανδαλουσίας
 • Σουηδία: Περιφέρεια Ανατολικής Σουηδίας
 • Γερμανία: Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Δήμου Ανόβερου
 • Ρουμανία: Υπουργείο Εργασίας
 • Βουλγαρία: Δήμος Σόφιας
 • Ουγγαρία: Συνεταιρισμός Δικτύου Επιχειρήσεων Πάννον
 • Μεγάλη Βρετανία: Κοινοτική Δράση Hampshire
 • Ιταλία: Περιφέρεια του Βένετο
Ιστοσελίδα

http://www.messe-project.eu/

Προγράμματα